Energideklaration

Alla hus ska energideklareras och de ger information om hus och byggnaders energiförbrukning. Den innehåller även om det finns några lämpliga åtgärder för att minska energiförbrukningen. Det finns vissa undantag som kyrkor, tillfälliga byggnader etc.
Läs mer på boverkets hemsida om energideklaration vid försäljning