Avdragsmöjligheter vid husförsäljning

Det finns mycket pengar att tjäna på att göra avdrag vid husförsäljningen. I deklarationen får du dra av utgifter för förbättringar som du gjort på bostaden under den tid som du ägt huset. Förbättringsarbetena kan vara utförda på såväl byggnaden som marken. Läs mer på skatteverkets hemsida.

Vilka avdrag kan du göra?

För att du ska kunna dra av en utgift för en bostad när du beräknar vinst/förlust ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Arbetet ska vara utfört på det sålda huset.
  • Arbetet ska ha medfört en förbättring av huset.
  • Du ska kunna styrka utgiften.

Skatteverket har kommit med ett skatteförslag för att sänka skatterna på bostadsvinster som kan börja gälla 2015. Nuvarande avdragsmöjligheter ligger på 22% och man vill sänka till 19.91%.