Areamätning vid husförsäljning

Det är mycket vanligt att arean som uppges på ett hus skiljer sig från verkligheten vilket kan bero på att reglerna ändras över tiden. Arean kan tex skilja från vad ritningar i en bostadsrättsförening anger. En korrekt mätning innebär att priset blir korrekt och rättvist.

Som säljare är det ditt ansvar att arean är korrekt. Det finns standarder hur arean ska mätas. Det finns en mätstandard SS 201054:2009.

När man mäter småhus mäter man samtliga utrymmen som tillhör småhuset (garage, förråd, soprum etc) och man delar upp arean på utrymmen inom bostaden och utrymmen utanför bostaden. Vid lägenheter mäter man bara utrymmen inom bostaden. Man räknar inte utrymmen där höjden är lägre än 1.90.

Ladda ner broschyren:
Så mäter du din bostad från SIS – Swedish Standards Institute